Vodite računa o isteku registracije 2

01-04-2012

 

Više nije potrebno odjavljivati vozilo ako je registracija istekla više od 30 dana i ne morate plaćati 650,00 dinara odjavnu taksu, ali tablice svakako vraćate i plaćate nove zajedno sa saobraćajnom.